sfeer_uitgelicht

Conflictbemiddeling

Naast bouwmanagement en bouwadviezen is Dirk Buitenhuis ook als RvM Mediator actief in conflictbemiddeling.
Lees meer...

Onderhoud

Onderhoud van uw onroerend goed is een repeterende kostenpost. Het is belangrijk om hier grip op te krijgen en te houden. Dat kan door het planmatig uit te laten voeren.

Vanaf een nulmeting brengen we de conditie van uw gebouw in beeld, door middel van scores per onderdeel of bouwdeel. Daarna gaan we op basis van aannames en kengetallen de totale investering bepalen en stellen we de onderhoudsfrequentie van de bouwdelen vast.

Onderstaande diensten kunnen we professioneel voor u begeleiden en in kaart brengen:

  • Opname bestaande gebouwen
  • Opstellen meerjaren onderhoudsplannen voor bedrijven en VVE’s
  • Aanbesteden meerjaren onderhoud
  • Controleren en bewaken kwaliteit onderhoud

 

  • Onderhoud 1
  • Onderhoud 2
  • Onderhoud 3
  • Onderhoud 4